iPhone Cũ

  • Mặc định
  • Phổ biến nhất
  • Mới nhất
  • Giá thấp đến cao
  • Giá cao đến thấp

8.500.000 

hoặc trả trước

1.600.000 
6.800.000 

hoặc trả trước

1.360.000 
11.800.000 

hoặc trả trước

2.360.000 
11.800.000 

hoặc trả trước

2.360.000 
16.800.000 
16.000.000 
4.500.000 
5.000.000 
3.500.000 
6.500.000 
3.400.000 
GIẢM 3%
3.900.000 4.000.000 
950.000 
4.900.000 
6.200.000 
8.800.000