iPhone Cũ

  • Mặc định
  • Phổ biến nhất
  • Mới nhất
  • Giá thấp đến cao
  • Giá cao đến thấp

8.500.000 

hoặc trả trước

1.600.000 
6.800.000 

hoặc trả trước

1.360.000 
11.800.000 

hoặc trả trước

2.360.000 
11.800.000 

hoặc trả trước

2.360.000 
16.800.000 
TIẾT KIỆM 900.000₫
16.000.000 
2.200.000 
4.500.000 
5.000.000 
3.500.000